«_____» ______________ 2015 жылғы № _______
  Алматы қаласы әкімдігінің қаулысына
    Қосымша
     
     
     
     
     
     
Өлшем бірлігі Заңды және жеке тұлғалар үшін баға (теңге) Ескерту
     
сағат 3000  
     
  70  
сағат 10000  
сағат 5000  
сағат 7000 үйлерден қауіпті салбырап тұрған заттарды алғанда зақымдалған шатыр, сымдардың үзілуіне және т.б. жауапкершілік артпаймыз
сағат 4500  
сағат 6500 Қысқы уақытта қабаттан қабатқа тек тәуліктің жарық мезгілінде ғана жұмыс атқарылады (шатырда жұмыс істемейміз)
сағат 6500 Жазғы уақытта шатырдан. Тәуліктің жарық мезгілі
сағат 10000  
сағат 7000  
сағат 8000  
сағат 8000  
1 п.м. 5000 вент. шахтасының қорабына демонтаждау мен монтаждау жасаусыз
1 п.м. 900  
1 қабат экипаж шақыру 600 Медициналық алып жүрусіз
шығу 4 200  
тіреуше 500  
дана 2 000  
дана 3 000  
дана 1 800  
дана 3 000  
дана 4 200  
дана 4 000  
дана 8 000  
дана 6 000  
дана 2 500  
дана 3 800  
дана 7 000  
дана 900  
дана 700  
дана 1 000  
дана 800  
1 қ/м 1 000  
дана 1 000  
1 сағат 100  
1 сағат 500  
1 қ/м 600  
1 қ/м 900  
1 қ/м 1 200  
дана 1 200  
дана 1 300  
дана 2 000  
дана 2 500  
1 қ/м 1 500  
1 қ/м 2 000  
1 қ/м 600  
дана 22 000  
дана 6 300  
дана 1 000  
дана 1 500  
дана 800  
дана 3 000  
дана 6 000  
дана 2 000  
дана 2 000  
дана 6 000  
дана 8 000  
1 қ/м 1 000  
дана 500  
дана 3 000  
дана 2 000  
жинақтама 10 000  
жинақтама 15 000  
жинақтама 18 000  
жүйе 3 000  
саңылау 1 500  
саңылау 2 500  
1 қ/м 500  
1 қ/м 1 000  
дана 8 000  
дана 1 000  
дана 700  
дана 1 000  
дана 8 000  
дана 6 000  
дана 5 000  
дана 3 000  
торап 6 000  
дана 2 000  
дана 4 000  
дана 4 000  
дана 6 000  
жүйе 25 000  
дана 5 500  
1 қ/м 220  
     
     
     
дана 6 500  
дана 7 200  
1 қ/м 1 000  
дана 500  
жинақтама 1 000  
дана 800  
жұмыс 1 400  
дана 3 000  
дана 800  
дана 1 500  
дана 600  
дана 500  
дана 3 000  
дана 2 200  
дана 1 000  
дана 800  
дана 1 000  
жұмыс 5 000  
1 қ/м 150  
дана 5 700  
шам 1 300  
1 сағат 5 000 диаметрі 10см дейін
5 714 диаметрі 10-20см
6 000 диаметрі 20-30см
6 250 диаметрі 30-40см
7 000 диаметрі 40см астам
1 сағат 1 000 диаметрі 10см дейін
1 143 диаметрі 10см астам
     
     
     
     
     
     
     
    қызметтердің бұл түрлеріне баға қалыптасу тәртібі "Қазақстан Республикасының құрылыс сметалық құнын анықтау тәртібіне" және ҚР аумағында бағдарламалық өнімді пайдаланып қолданылатын бүкіл нормативтік-техникалық базаға сәйкес анықталады
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
бір мәртелік 53 167  
бір мәртелік 35 594  
ай 23 595  
бір мәртелік 72 353  
ай 17 245  
тәулік 3 000  
     
     
Ұшу сағаты 340 000 - 690 000 ұшу күрделілігіне және жағрафиясына байланысты
Ұшу сағаты 400 000 - 750 000
     
сағат 700  
сағат 890  
сағат 890  
сағат 1200  
сағат 1800  
сағат 980  
сағат 4800  
сағат 20000  
сағат 600  
сағат 840  
сағат 1700  
сағат 3700  
сағат 560  
сағат 420  
сағат 2500  
сағат 1600  
сағат 5300  
сағат 800  
сағат 6120  
сағат 5500  
     
сағат 37 500  
тәулік 7 000  
     
сағат 1 070  
     
тәулік 8 700  
тәулік 8 750  
тәулік 9 200  
тәулік 10 250  
тәулік 10 850  
тәулік 9 300  
тәулік 3 130  
тәулік 3 100  
тәулік 3 000  
тәулік 3 000  
тәулік 3 000  
тәулік 390  
тәулік 500  
тәулік 7 200  
тәулік 30 000  
тәулік 1 000  
тәулік 600  
тәулік 500  
     
     
1 шығу 11 878- 35 635 (қашықтық пен жүргізілетін өлшеулердің көлеміне байланысты)
1 шығу 573-2 140 (жүргізілетін өлшеулердің көлеміне байланысты)
1 талдау 2 140 - 6 421  
1 талдау 1 250 - 3 750  
1 талдау 1 530 - 4 590  
1 талдау 4 815 - 14 450  
1 талдау 4 815 - 14 450  
1 талдау 4 815 - 14 450  
1 талдау 4 815 - 14 450  
1 талдау 4 815 - 14 450  
1 талдау 4 815 - 14 450  
1 талдау 4 815 - 14 450  
1 талдау 4 500 - 14 450  
1 талдау 4 815 - 13 500  
1 талдау 4 815 - 14 450  
1 талдау 4 815 - 14 450  
1 талдау 4 815 - 14 450  
1 талдау 4 815 - 14 450  
1 талдау 4 815 - 14 450  
1 талдау 4 815 - 14 450  
1 талдау 4 815 - 14 450  
1 талдау 5 000 - 14 450  
1 талдау 4 815 - 14 450  
1 талдау 4 815 - 14 450  
1 талдау 10 700 - 32 000  
1 талдау 1 391 - 4 173  
1 талдау 5 350 - 16 050  
1 талдау 2 675 - 8 025  
1 талдау 535 - 1 605  
1 талдау 1 605 - 3 210  
1 талдау 1 605 - 3 210  
1 талдау 1 605 - 3 210  
1 талдау 2 675 - 8 025  
1 сағат 5 351  
     
1 талдау 5 886 - 17 657  
1 талдау 5 886 - 17 657  
1 талдау 5 886 - 17 657  
1 талдау 5 886 - 17 657  
1 талдау 5 886 - 17 657  
1 талдау 5 886 - 17 657  
1 талдау 5 886 - 17 657  
1 талдау 5 886 - 17 657  
1 талдау 5 886 - 17 657  
1 талдау 5 886 - 17 657  
1 сағат 2 140 - 6 420  
1 сағат 2 675 - 8 025  
1 сағат 2 675 - 8 025  
1 сағат 535  
1 талдау 4 816 - 14 446  
1 талдау 5 886 - 17 657  
1 талдау 5 886 - 17 657  
1 талдау 3 210 - 9 630  
1 талдау 6 420 - 19 260  
1 талдау 2 140 - 6 420  
1 талдау 1 391 - 4 173  
1 талдау 8 025 - 26 753  
1 талдау 6 420 - 19 262  
1 талдау 6 420 - 19 262  
1 талдау 6 420 - 19 262  
1 талдау 6 420 - 19 262  
1 талдау 1 391 - 4 173  
1 талдау 1 391 - 4 173  
     
1 талдау 2 376  
1 талдау 1 765  
1 талдау 856  
1 талдау 963  
1 талдау 963  
1 талдау 963  
1 талдау 963  
1 талдау 1605  
1 талдау 1391  
1 талдау 1391  
1 талдау 1391  
1 талдау 1391  
1 талдау 1391  
1 талдау 1391  
1 талдау 1391  
1 талдау 1500  
1 талдау 1605  
1 талдау 1605  
1 талдау 1605  
1 талдау 1605  
1 талдау 1 605  
1 талдау 1 605  
1 талдау 2 140  
1 талдау 2 140  
1 талдау 1500  
1 талдау 8 025  
1 талдау 6 420  
1 талдау 6 420  
1 талдау 6 420  
1 талдау 6 420  
1 талдау 2 000  
1 талдау 2 000  
     
     
     
     
     
бір қабылдау 2 500  
бір қабылдау 3 000  
бір қабылдау 3 000  
бір қабылдау 2 500  
бір қабылдау 2 500  
бір қабылдау 2 500  
бір қабылдау 2 500  
бір қабылдау 2 500  
бір қабылдау 2 500  
бір қабылдау 2 500  
бір қабылдау 2 500  
бір қабылдау 2 500  
бір қабылдау 2 500  
бір қабылдау 2 500  
бір қабылдау 2 500  
бір қабылдау 2 500  
бір қабылдау 2 500  
бір қабылдау 2 500  
бір қабылдау 8 000  
бір қабылдау 6 000  
бір қабылдау 2 000  
бір қабылдау 4 000  
бір қабылдау 3 000  
бір қабылдау 5 000  
сағат 3 000  
1 км үшін 150  
бір тасымалдау 80 000  
1 шақыру 8 000  
1 шақыру 2 000  
     
1 анықтама 2 000  
1 анықтама 2 000  
1 карта 3 000  
1 анықтама 2 000  
1 анықтама 1 000  
1 анықтама 2 000  
     
1 шығу 6 000 бір шығуға базалық баға, 100 адамға дейін қабылдау 3 сағат, 100 адамнан астам 6 сағат
1 км үшін 150 базалық бағаға қосымша
1 шығу 8 000 базалық баға, шығуда 6 сағат қабылдау
1 км үшін 160 базалық бағаға қосымша
1 шығу 15 000 базалық баға, шығуда 12 сағат қабылдау
1 км үшін 200 базалық бағаға қосымша
1 шығу 8 000  
1 қабат 400  
     
12 сағат 40 000  
1 сағат 2 000  
1 сағат 3 000  
1 сағат 2 000  
     
1 зерттеу 3 500  
1 зерттеу 3 000  
1 зерттеу 2 500  
1 зерттеу 2 500  
1 зерттеу 1 500  
1 зерттеу 1 500  
1 зерттеу 1 500  
1 зерттеу 2 000  
1 зерттеу 1 500  
1 зерттеу 2 000  
1 зерттеу 2 500  
1 зерттеу 2 500  
1 зерттеу 2 500  
1 зерттеу 2 000  
1 зерттеу 2 500  
1 зерттеу 1 500  
1 зерттеу 1 500  
1 зерттеу 2 500  
1 зона 10000  
алғашқы қабылдау 6000  
1 зерттеу 1 000  
     
1 зерттеу 1 000  
1 зерттеу 800  
1 зерттеу 1 200  
1 зерттеу 4 000  
1 зерттеу 2 000  
1 зерттеу 1 000  
1 зерттеу 3 000  
1 зерттеу 6 000  
1 зерттеу 2 500  
     
1 процедура 1 200  
1 процедура 600  
1 процедура 800  
1 процедура 1 500  
1 процедура 4 500  
1 процедура 3 000  
1 процедура 1 500  
1 процедура 3 000  
1 процедура 1 000  
1 процедура 2 000  
1 процедура 2 500  
1 процедура 1 000  
1 процедура 1 500  
1 процедура 1 000  
     
1 процедура 2 000  
1 процедура 6 000  
1 процедура 6 000  
1 процедура 2 000  
1 процедура 7 000  
1 процедура 15 000  
1 процедура 2 500  
1 процедура 2 500  
1 процедура 3 000  
1 процедура 5 000  
1 процедура 5 000  
     
1 зерттеу 600  
1 зерттеу 800  
1 зерттеу 500  
1 зерттеу 1 000  
1 зерттеу 800  
1 зерттеу 1 000  
1 зерттеу 1 000  
1 зерттеу 700  
1 зерттеу 2 000  
1 зерттеу 2 500  
1 зерттеу 1 000  
1 зерттеу 1 000  
1 зерттеу 500  
1 зерттеу 600  
1 зерттеу 600  
1 зерттеу 500  
1 зерттеу 1 500  
1 зерттеу 600  
1 зерттеу 500  
1 зерттеу 1 200  
     
1 процедура 1500  
1 процедура 500  
1 процедура 500  
1 процедура 500  
1 процедура 1500  
1 процедура 2000  
1 процедура 1000  
1 процедура 2000  
1 процедура 600  
1 процедура 2000  
1 процедура 1000  
1 процедура 1000  
1 процедура 2000  
1 процедура 1200  
1 процедура 1000  
1 процедура 1700  
1 процедура 500  
1 процедура 2500  
     
1 процедура 600  
1 процедура 600  
     
1 элемент 1 000  
1 элемент 1 000  
1 процедура 200  
     
1 процедура 500  
1 процедура 1 000  
1 процедура 1 000  
1 процедура 5 000  
 
 
     
1 процедура 3 000  
1 процедура 5 000  
1 процедура 600  
     
1 процедура 3 600  
1 процедура 5 000  
     
1 процедура 10000  
1 процедура 8000  
1 процедура 10000  
1 процедура 1300  
     
1 түсірілім 800  
     
1 процедура 1000  
1 процедура 800  
1 процедура 800  
1 процедура    
600  
700  
700  
2000  
     
1 процедура 700  
1 процедура 1 000  
1 процедура 600  
1 процедура 600  
1 процедура 2 200  
1 процедура 700  
1 процедура 3 500  
1 процедура 800  
1 процедура 1 100  
1 процедура 600  
1 процедура 5 000  
1 процедура 1 300  
1 процедура 700  
1 процедура 4 000  
1 процедура 3 000  
     
1 процедура 1 000  
1 процедура 1 200  
1 процедура 1 500  
1 процедура 2 000  
1 процедура 600  
1 процедура 400  
1 процедура 500  
1 процедура 500  
1 процедура 500  
1 процедура 500  
1 процедура 500  
1 процедура 800  
1 процедура 500  
     
1 процедура 200  
1 процедура 250  
1 процедура 600  
1 процедура 200  
1 процедура 500  
1 процедура 250  
     
1 талдау 800  
1 талдау 850  
1 талдау 400  
1 талдау 400  
1 талдау 400  
1 талдау 400  
1 талдау 500  
1 талдау 500  
1 талдау 600  
1 талдау 400  
1 талдау 1 300  
1 талдау 450  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 900  
1 талдау 700  
1 талдау 1 300  
1 талдау 2 000  
1 талдау 600  
1 талдау 2 000  
1 талдау 2 000  
1 талдау 500  
1 талдау 1 000  
1 талдау 700  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 1 150  
1 талдау 800  
     
1 процедура 2500  
     
1 талдау 700  
1 талдау 700  
1 талдау 700  
1 талдау 1000  
1 талдау 1000  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 500  
1 талдау 600  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
     
1 талдау 700  
1 талдау 700  
1 талдау 700  
     
1 талдау 600  
1 талдау 600  
1 талдау 900  
1 талдау 800  
1 талдау 700  
1 талдау 800  
1 талдау 1000  
1 талдау 900  
1 талдау 900  
1 талдау 600  
1 талдау 600  
1 талдау 1100  
1 талдау 1100  
1 талдау 1000  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 900  
1 талдау 1000  
1 талдау 1000  
1 талдау 900  
1 талдау 700  
1 талдау 700  
1 талдау 1200  
1 талдау 600  
1 талдау 600  
1 талдау 900  
1 талдау 900  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 400  
1 талдау 900  
1 талдау 900  
1 талдау 900  
1 талдау 1000  
1 талдау 900  
1 талдау 900  
1 талдау 1000  
1 талдау 1400  
1 талдау 1100  
1 талдау 1500  
1 талдау 1300  
1 талдау 1000  
1 талдау 1100  
1 талдау 1100  
1 талдау 1500  
1 талдау 900  
1 талдау 1400  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1800  
1 талдау 6500  
1 талдау 800  
1 талдау 1000  
1 талдау 600  
1 талдау 3000  
     
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 1700  
1 талдау 5500  
1 талдау 6600  
1 талдау 800  
     
1 талдау 4500  
1 талдау 5500  
     
1 талдау 1200  
1 талдау 1200  
1 талдау 1200  
1 талдау 1500  
1 талдау 1600  
1 талдау 1500  
1 талдау 1600  
1 талдау 1800  
1 талдау 3700  
1 талдау 2200  
1 талдау 1500  
1 талдау 1500  
1 талдау 1500  
1 талдау 1500  
1 талдау 1500  
1 талдау 1500  
1 талдау 1500  
1 талдау 1700  
1 талдау 2000  
1 талдау 2700  
1 талдау 2000  
1 талдау 4200  
1 талдау 3000  
     
1 талдау 4200  
1 талдау 3800  
1 талдау 4000  
1 талдау 3300  
1 талдау 4000  
1 талдау 5000  
     
1 талдау 1900  
1 талдау 1900  
1 талдау 1900  
1 талдау 1900  
1 талдау 1900  
1 талдау 1900  
1 талдау 2200  
1 талдау 2200  
1 талдау 2700  
1 талдау 2700  
1 талдау 2200  
1 талдау 5800  
     
1 талдау 2550  
1 талдау 2350  
     
1 талдау 5700  
     
1 талдау 3700  
     
1 талдау 2900  
1 талдау 3500  
     
1 талдау 700  
     
1 талдау 15000  
1 дана 1200  
     
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
     
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
     
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
     
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
     
1 талдау 1300  
     
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
     
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
     
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
     
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
     
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
     
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
     
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
     
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
     
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
     
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
1 талдау 1300  
     
1 талдау 2000  
1 талдау 2000  
1 талдау 2000  
1 талдау 2000  
1 талдау 2000  
1 талдау 2000  
1 талдау 2000  
1 талдау 2000  
1 талдау 2000  
1 талдау 2000  
1 талдау 2000  
1 талдау 2000  
1 талдау 2000  
1 талдау 2000  
1 талдау 2000  
1 талдау 2000  
1 талдау 2000  
1 талдау 2000  
1 талдау 2000  
1 талдау 2000  
1 талдау 2000  
1 талдау 2000  
     
1 талдау 1700  
1 талдау 1800  
1 талдау 1800  
1 талдау 2300  
1 талдау 1800  
1 талдау 2300  
1 талдау 2200  
1 талдау 2300  
1 талдау 1800  
1 талдау 1800  
1 талдау 1800  
1 талдау 1800  
1 талдау 1800  
1 талдау 1200  
     
1 талдау 1000  
1 талдау 1500  
1 талдау 1500  
     
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 1300  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 1300  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
1 талдау 800  
     
1 талдау 1600  
1 талдау 1600  
1 талдау 1600  
1 талдау 1600  
1 талдау 1600  
1 талдау 1600  
1 талдау 1900  
1 талдау 1600  
1 талдау 1600  
1 талдау 1600  
1 талдау 1600  
1 талдау 1600  
1 талдау 2400  
1 талдау 6500  
1 талдау 3500  
1 талдау 8500  
1 талдау 4500  
     
1 тіс 500  
     
1 процедура 5 000  
1 процедура 6 000  
1 процедура 8 000  
     
1 процедура 7 000  
1 процедура 8 000  
1 процедура 9 000  
     
1 процедура 7 000  
1 процедура 8 000  
1 процедура 10 000  
     
1 процедура 6 000  
1 процедура 6 000  
1 процедура 6 000  
1 процедура 6 000  
     
1 процедура 5 000  
1 процедура 16 000  
1 процедура 8 000  
1 процедура 3 000  
1 процедура 10 000  
полный курс (7 дней) 10 000  
     
1 процедура 7 500  
1 процедура 7 500  
1 тіс 500  
     
1 процедура 4 000  
1 процедура 15 000  
1 процедура 8 000  
1 процедура 8 000  
1 процедура 8 000  
1 процедура 8 000  
     
     
1 адам 500  
1 адам 500  
1 адам 500  
1 адам 500  
1 адам 500  
1 адам 500  
1 адам 500  
1 адам 500  
1 адам 500  
1 адам 500  
1 адам 600  
1 адам 500  
1 адам 400  
1 адам 500  
1 адам 400  
1 адам 500  
1 адам 400  
1 адам 500  
1 адам 350  
1 адам 400  
1 зерттеу 700  
1 зерттеу 600  
1 зерттеу 600  
1 зерттеу 1400  
1 зерттеу 500  
1 зерттеу 400  
1 түсірілім 3000  
1 зерттеу 600  
1 зерттеу 800  
1 зерттеу 2500  
1 зерттеу 1000  
1 зерттеу 1500  
1 зерттеу 1500  
1 зерттеу 1500  
1 адам 3000  
1 адам 500  
1 зерттеу 400  
1 адам 500  
1 талдау 40000  
1 талдау 40000  
1 талдау 2000  
1 зерттеу 600  
1 талдау 1500  
1 талдау 600  
1 процедура 10000  
1 түсірілім 1000  
1 түсірілім 1000  
1 зерттеу 3000  
1 талдау 1000  
1 талдау 1000  
1 талдау 40000  
1 тексеру 3000  
1 зерттеу 3000  
1 түсірілім 1000  
1 түсірілім 2500  
1 зерттеу 1500  
     
     
1 адам 200  
1 талдау 300  
1 адам 200  
1 адам 300  
1 талдау 350  
1 талдау 300  
1 талдау 250  
1 адам 500  
1 түсірілім 600  
дана 350  
1 талдау 200  
1 адам 400  
1 адам 400  
     
     
     
     
сағат 5 000  
сағат 6 000  
сағат 3 500  
сағат 3 500  
сағат 3 500  
сағат 3 500  
сағат 3 500  
сағат 5 000  
сағат 5 000  
сағат 4 500  
сағат 5 000  
сағат 9 000  
сағат 5 000  
сағат 5 000  
сағат 5 000  
сағат 4 500  
сағат 5 000  
сағат 3 500  
сағат 4 500  
сағат   Қызметтердің осы түрлеріне бағаның қалыптасу тәртібі ҚР аумағында бағдарламалық өнімді пайдаланып әрекет ететін нормативтік-техникалық базаға сәйкес анықталады
сағат  
сағат  
сағат 4500  
сағат 9500  
сағат 8500  
сағат 6500  
сағат 5500  
сағат 5000  
сағат 5200  
1 км 250  
сағат 5000  
сағат 6500  
     
сағат 2867  
сағат 2345  
сағат 1606  
сағат 2206  
сағат 2990  
сағат 20339  
     
     
     
бірлік 38000  
бірлік 2 400  
бірлік 9 700  
бірлік 4 500  
бірлік 1 400  
бірлік 340  
бірлік 3 150  
бірлік 4 300  
бірлік 8 700  
бірлік 26 000  
бірлік 35 500  
бірлік 46 200  
бірлік 25 500  
бірлік 28 500  
бірлік 34 900  
бірлік 26 700  
бірлік 16 000  
бірлік 115 000  
бірлік 8 700  
бірлік 8 300  
бірлік 2 000  
бірлік 5 000  
бірлік 53 300  
бірлік 17 000  
бірлік 6 300  
бірлік 880  
бірлік 1 100  
бірлік 3 300  
бірлік 2 200  
бірлік 1 500  
бірлік 1 500  
бірлік 1 000  
бірлік 2 000  
бірлік 1 550  
бірлік 2 900  
бірлік 2 000  
бірлік 1 500  
бірлік 13 500  
бірлік 1 000  
бірлік 18 000  
бірлік 4 600  
бірлік 3 000  
бірлік 6 000  
бірлік 5 200  
бірлік 4 300  
бірлік 3 000  
бірлік 1 700  
бірлік 6 400  
бірлік 2 800  
бірлік 2 600  
бірлік 2 200  
бірлік 4 800  
бірлік 2 500  
бірлік 4 500  
бірлік 2 800  
бірлік 2 450  
бірлік 9 140  
бірлік 6 200  
бірлік 5 200  
бірлік 4 600  
бірлік 7 050  
бірлік 23 250  
бірлік 13 500  
бірлік 12 000  
бірлік 19 000  
бірлік 1 000  
бірлік 9 200  
бірлік 15 300  
бірлік 10 350  
бірлік 19 400  
бірлік 18 300  
бірлік 47 100  
бірлік от 57 500  
бірлік 51 100  
бірлік 20 000  
бірлік 1 тігін 10-см. 1000  
бірлік 25 000  
бірлік 3 300  
бірлік 14 000  
бірлік 4 000  
бірлік 1 800  
бірлік 2 000  
бірлік 5 500  
бірлік 14 000  
бірлік 8 000  
бірлік 9 200  
бірлік 6 700  
бірлік 3 500  
бірлік 5000 бастап  
бірлік 10 000  
бірлік 1 500  
бірлік 3 200  
бірлік 2 000  
бірлік 4 500  
бірлік 6 000  
бірлік 12 000  
бірлік 6 000  
бірлік 4 500  
бірлік 800  
бірлік 35 000  
бірлік 8 100  
бірлік 11 000  
бірлік 21 000  
бірлік 22 100  
бірлік 30 000  
бірлік 17 500  
бірлік 10 200  
бірлік 12 500  
бірлік 22 100  
бірлік 46 200  
бірлік 2 000  
бірлік 8 000  
бірлік 5 800  
бірлік 5 800  
бірлік 2 000  
бірлік 24 000  
бірлік 65 500  
бірлік 5 600  
бірлік 7 300  
бірлік 2 000  
бірлік 1 500  
бірлік 2 000  
бірлік 12 000  
бірлік 1 500  
бірлік 15 000  
бірлік 1 200  
бірлік 2 000  
бірлік 8 000  
бірлік 12 000  
бірлік 6 000  
бірлік 50 000  
бірлік 7 000  
бірлік 12 000  
бірлік 5 000  
бірлік 1 500  
бірлік 1 500  
бірлік 500  
бірлік 1 500  
бірлік 1 000  
бірлік 500  
бірлік 20 000  
бірлік 3 000  
бірлік 10 000  
бірлік 8 000  
бірлік 45 000  
бірлік 15 000  
бірлік 12 000  
бірлік 20 000  
бірлік 10 000  
бірлік 10 000  
бірлік 16 000  
бірлік 1 500  
бірлік 8 000  
бірлік 20 000  
бірлік 8 000  
бірлік 16 000  
бірлік 15 000  
бірлік 45 000  
Өлшем бірлігі Бағасы (ВАЗ) Ескерту
     
бірлік 1 320  
бірлік 1 650  
бірлік 1 320  
бірлік 1 500  
бірлік 2 100  
бірлік 2 070  
бірлік 1 650  
бірлік 1 000  
бірлік 350  
бірлік 350  
бірлік 350  
бірлік 1 500  
бірлік 1 000  
бірлік 350  
бірлік 350  
бірлік 350  
бірлік 2 900  
бірлік 1 000  
бірлік 720  
бірлік 2 800  
бірлік 350  
  ВАЗ  
бірлік 10 875  
бірлік 31 000  
бірлік 1 200  
бірлік 1 300  
бірлік 10 875  
бірлік 4 500  
бірлік 8 615  
бірлік 9 500  
бірлік 4 520  
бірлік 7 890  
бірлік 3 410  
бірлік 2 235  
бірлік 1 800  
бірлік 6 890  
бірлік 2 500  
бірлік 1 800  
бірлік 600  
бірлік 850  
бірлік 250  
бірлік 600  
бірлік 9 450  
бірлік 1 150  
бірлік 1 500  
бірлік 9 820  
бірлік 500  
бірлік 8 500  
бірлік 1 200  
бірлік 2 341  
бірлік 6 500  
бірлік 7 735  
бірлік 2 880  
бірлік 1 200  
бірлік 3 500  
бірлік 2 200  
бірлік 2 500  
бірлік 2 800  
бірлік 2 900  
бірлік 1 000  
бірлік 350  
бірлік 350  
бірлік 2 500  
бірлік 1 950  
бірлік 1 950  
бірлік 2 500  
бірлік 2 500  
бірлік 650  
бірлік 500  
бірлік 600  
бірлік 800  
бірлік 1 900  
бірлік 1 645  
бірлік 1 800  
бірлік 700  
бірлік 1 600  
бірлік 550  
бірлік 1 900  
  1 000  
  ВАЗ  
бірлік 4 020  
бірлік 4 520  
бірлік 1 960  
бірлік 2 875  
бірлік 2 790  
бірлік 2 100  
бірлік 878  
бірлік 600  
бірлік 1 000  
бірлік 501  
бірлік 470  
бірлік 410  
бірлік 791  
бірлік 1 010  
бірлік 2 050  
бірлік 200  
бірлік 1 520  
  1 000  
  Газель  
бірлік 3 700  
бірлік 800  
бірлік 800  
бірлік 1 090  
бірлік 650  
бірлік 1 250  
бірлік 982  
бірлік 1 777  
бірлік 1 385  
бірлік 3 640  
бірлік 500  
бірлік 2 050  
бірлік 745  
бірлік 300  
бірлік 1 170  
бірлік 2 750  
бірлік 1 000  
бірлік 4 510  
бірлік 968  
  1 308  
  Газель  
бірлік 765  
бірлік 2 766  
бірлік 8 820  
бірлік 3 513  
бірлік 700  
бірлік 887  
бірлік 1 873  
бірлік 1 864  
бірлік 1 112  
бірлік 1 093  
бірлік 9 710  
бірлік 5 840  
бірлік 8 670  
бірлік 725  
бірлік 800  
бірлік 1 220  
бірлік 2 060  
бірлік 800  
бірлік 1 420  
бірлік 1 420  
бірлік 950  
бірлік 1 730  
бірлік 1 720  
бірлік 930  
бірлік 1 745  
бірлік 2 430  
бірлік 1 290  
бірлік 2 040  
бірлік 635  
бірлік 987  
бірлік 1 240  
бірлік 690  
бірлік 1 050  
бірлік 1 120  
бірлік 1 120  
бірлік 835  
бірлік 3 430  
бірлік 1 200  
  Газель  
  230  
бірлік 2 760  
бірлік 3 190  
бірлік 980  
бірлік 5 973  
бірлік 5 190  
бірлік 8 560  
бірлік 6 350  
бірлік 3 109  
бірлік 350  
бірлік 1 730  
бірлік 300  
бірлік 550  
бірлік 848  
бірлік 4 920  
бірлік 3 080  
бірлік 2 980  
бірлік 2 500  
бірлік 550  
бірлік 550  
бірлік 1 500  
бірлік 650  
бірлік 650  
бірлік 550  
бірлік 3 180  
бірлік 6 769  
бірлік 450  
бірлік 7 500  
бірлік 1 890  
бірлік 1 750  
бірлік 350  
бірлік 550  
бірлік 800  
бірлік 550  
бірлік 550  
бірлік 650  
бірлік 650  
бірлік 650  
бірлік 350  
бірлік 550  
бірлік 2 458  
бірлік 350  
бірлік 1 690  
бірлік 300  
бірлік 1 540  
бірлік 400  
бірлік 300  
бірлік 650  
бірлік 450  
бірлік 436  
бірлік 2 080  
бірлік 510  
бірлік 500  
бірлік 1 980  
бірлік 450  
бірлік 400  
бірлік 350  
бірлік 550  
бірлік 1 100  
бірлік 750  
бірлік 1 100  
бірлік 200  
бірлік 650  
бірлік 420  
бірлік 650  
бірлік 350  
бірлік 650  
бірлік 420  
бірлік 2 010  
бірлік 2 010  
бірлік 650  
бірлік 450  
бірлік 9 600  
бірлік 480  
бірлік 2 200  
бірлік 650  
бірлік 600  
бірлік 2 480  
бірлік 850  
бірлік 650  
бірлік 1 789  
бірлік 550  
бірлік 650  
бірлік 750  
бірлік 1 710  
бірлік 550  
бірлік 2 500  
бірлік 2 850  
бірлік 550  
  Газель  
бірлік 2 470  
бірлік 3 492  
бірлік 400  
бірлік 650  
бірлік 500  
  300  
бірлік 550  
бірлік 650  
бірлік 450  
бірлік 250  
бірлік 697  
бірлік 2 882  
бірлік 680  
бірлік 500  
бірлік 500  
бірлік 500  
бірлік 2 300  
бірлік 240  
бірлік 1 200  
бірлік 750  
бірлік Газель  
бірлік 1 203  
бірлік 1 128  
бірлік 1 725  
бірлік 700  
бірлік 1 970  
бірлік 1 370  
бірлік 1 230  
бірлік 450  
бірлік 700  
бірлік 1 660  
бірлік 1 860  
бірлік 550  
бірлік 800  
бірлік 500  
бірлік 230  
бірлік 450  
бірлік 1 840  
бірлік 800  
бірлік 750  
бірлік 550  
бірлік 1 499  
бірлік 750  
бірлік 1 000  
бірлік 240  
бірлік 1 350  
бірлік 2 883  
бірлік 650  
бірлік 850  
бірлік 650  
бірлік 2 360  
бірлік 1 100  
бірлік 580  
бірлік 1 200  
бірлік 2 486  
  Газель  
бірлік 850  
бірлік 1 000  
бірлік 600  
бірлік 2 852  
бірлік 1 000  
бірлік 400  
бірлік 750  
бірлік 500  
бірлік 1 000  
бірлік 600  
бірлік 290  
бірлік 250  
бірлік 400  
бірлік 300  
бірлік 200  
бірлік 350  
бірлік 230  
бірлік 250  
бірлік 1 610  
бірлік 2 842  
бірлік 500  
бірлік 650  
бірлік 350  
бірлік 650  
бірлік 350  
бірлік 450  
бірлік 635  
бірлік 650  
бірлік 635  
бірлік 640  
бірлік 645  
бірлік 630  
бірлік 625  
бірлік 620  
бірлік 635  
бірлік 640  
бірлік 645  
бірлік 615  
бірлік 620  
бірлік 635  
бірлік 610  
бірлік 1 390  
бірлік 1 206  
бірлік 1 206  
бірлік 450  
бірлік 2 490  
бірлік 500  
бірлік 400  
бірлік 550  
бірлік 1 000  
бірлік 950  
бірлік 350  
бірлік 550  
бірлік 545  
бірлік 540  
бірлік 535  
бірлік 550  
бірлік 555  
бірлік 560  
бірлік 520  
бірлік 250  
бірлік 3 202  
бірлік 1 650  
бірлік 2 250  
бірлік 1 206  
бірлік 4 212  
бірлік 400  
бірлік 400  
бірлік 550  
бірлік 250  
бірлік 250  
бірлік 400  
бірлік 4 150  
бірлік 520  
бірлік 520  
бірлік 2 150  
бірлік 4 150  
бірлік 4 150  
бірлік 550  
бірлік 1 150  
бірлік 250  
бірлік 150  
бірлік 450  
бірлік 445  
бірлік 740  
бірлік 355  
бірлік 1 106  
бірлік 500  
бірлік 550  
бірлік 1 106  
бірлік 400  
бірлік 200  
бірлік 200  
бірлік 200  
бірлік 520  
бірлік 460  
бірлік 400  
бірлік 1 350  
бірлік 1 150  
бірлік 400  
бірлік 850  
бірлік 750  
бірлік 950  
бірлік 3 150  
бірлік 500  
бірлік 3 113  
бірлік 950  
бірлік 290  
бірлік 250  
бірлік 550  
бірлік 450  
бірлік 450  
бірлік 250  
бірлік 200  
бірлік 210  
бірлік 450  
бірлік 460  
бірлік 550  
бірлік 650  
бірлік 200  
бірлік 250  
бірлік 255  
бірлік 240  
бірлік 1 250  
бірлік 200  
бірлік 210  
бірлік 250  
бірлік 210  
бірлік 350  
бірлік 220  
бірлік 400  
бірлік 1 780  
бірлік 2 850  
  Газель  
бірлік 850  
бірлік 520  
бірлік 700  
бірлік 600  
бірлік 450  
бірлік 460  
бірлік 250  
бірлік 550  
бірлік 450  
бірлік 2 950  
бірлік 2 130  
бірлік 1 300  
бірлік 750  
бірлік 450  
бірлік 650  
бірлік 520  
бірлік 520  
бірлік 1 150  
бірлік 1 610  
бірлік 560  
бірлік 455  
бірлік 670  
бірлік 1 050  
бірлік 600  
бірлік 495  
бірлік 1 206  
бірлік 4 098  
бірлік 3 480  
бірлік 3 310  
бірлік 450  
бірлік 430  
бірлік 2 480  
бірлік 800  
бірлік 700  
бірлік 600  
бірлік 2 200  
бірлік 500  
бірлік 450  
бірлік 200  
бірлік 600  
бірлік 690  
бірлік 690  
бірлік 950  
бірлік 500  
бірлік 1 500  
бірлік 1 694  
бірлік 350  
бірлік 350  
бірлік 550  
бірлік 250  
бірлік 240  
бірлік 200  
бірлік 42 700  
бірлік 2 302  
бірлік 1 750  
бірлік 1 350  
бірлік 2 050  
бірлік 350  
бірлік 900  
бірлік 1 320  
бірлік 1 350  
бірлік 1 150  
бірлік 1 150  
бірлік 1 380  
бірлік 1 440  
бірлік 3 876  
бірлік 1 700  
  Газель  
бірлік 1 800  
бірлік 950  
бірлік 350  
бірлік 650  
бірлік 600  
бірлік 600  
бірлік 350  
бірлік 450  
бірлік 450  
бірлік 750  
бірлік 300  
бірлік 350  
бірлік 380  
бірлік 850  
бірлік 1 550  
бірлік 2 000  
бірлік 8 000  
бірлік 10 000  
бірлік 10 000  
бірлік 8 000  
бірлік 30 000  
бірлік 350  
бірлік 700  
бірлік 4 000  
     
     
     
1 тәулік 5 000  
1 жануар 30 000  
1 сағат 7 000  
1 сағат 2 000  
1 сағат 2 000  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

КОНТАКТЫ  СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ

050040, Республика Казахстан
город Алматы, улица Байзакова, 300

109, +7 (727) 271 44 90

109ssa@mail.ru

КОНТАКТЫ  МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

050004, Республика Казахстан
город Алматы, улица Панфилова, 59

+7 (727) 271-38-91, 273-87-23